مقاله بررسی اثر بازیلیت بر روی مقاومت به آتش و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر سخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر بازیلیت بر روی مقاومت به آتش و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر سخت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازیلیت (اسید بوریک)
مقاله تخته فیبر سخت
مقاله روش خلا
مقاله کندسوز کردن
مقاله ویژگی های فیزیکی و مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی مرودست ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: دادای قندی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: راشدی کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخته فیبر از پرکاربردترین فرآورده های چوبی داخل ساختمان است. در این تحقیق، امکان استفاده از ماده شیمیایی بازیلیت (اسید بوریک) در دو غلظت ۳ درصد و ۵ درصد روی تخته فیبر سخت بررسی شد. خواص مقاومت به آتش شامل درصد کاهش جرم، توسعه ارتفاع شعله، و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نمونه ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که نمونه های تیمارشده با بازیلیت ۳ درصد، درصد کاهش جرم کمتری از نمونه های تیمارشده با بازیلیت ۵ درصد و شاهد داشتند. از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی، نمونه های تیمارشده با بازیلیت ۳ درصد کم ترین مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت و بیشترین مقاومت خمشی را داشتند.