مقاله بررسی اثر ایزوفلاون های روغن سویا بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی گورامی سه خال ماده نابالغ (Trichogaster trichopterus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ایزوفلاون های روغن سویا بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی گورامی سه خال ماده نابالغ (Trichogaster trichopterus)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن سویا
مقاله ایزوفلاون
مقاله تخمدان
مقاله Trichogaster trichopterus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده صحافی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: جاذبی زاده محمدکریم
جناب آقای / سرکار خانم: ثمری زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثرات ایزوفلاون های روغن سویا بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی گورامی نابالغ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از کلر زدایی آب، ماهیان با وزنی۱٫۵-۲٫۵  گرم در آب رها شدند. سازگارسازی ماهیان با محیط، به مدت یک هفته انجام شد.
سپس آزمایش ها در ۷ تیمار (۲ تیمار شاهد و ۵ تیماراصلی) که هر گروه شامل ۱۰ قطعه ماهی با وزن ۱٫۵-۲٫۵ گرم بود، انجام گرفت. ماهیان هرتیمار، پنج دوز از روغن سویا با مقادیر ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ میکروگرم برکیلوگرم را به صورت تزریق در عضله زیر باله پشتی (IM) و به مقدار ۰٫۰۲ میلی لیتر دریافت نمودند و پس از گذشت یک هفته ماهیان تشریح و تخمدان آنها خارج گردیده، و در فرمالین ۱۰ در صد فیکس گردید. سپس مراحل پاساژ بافت صورت پذیرفت و مقاطع بافتی با دستگاه میکروتوم با ضخامت ۸ میکرومتر تهیه و رنگ آمیزی با H&E انجام گرفت. سپس میانگین درصد شاخص گنادی، درصد فراوانی سلول های بالغ و نابالغ درتخمدان، میانگین، قطر بزرگترین و کوچکترین تخمک های بالغ و نابالغ و ساختار بافت شناسی ماهیان هر تیمار با گروه شاهد مقایسه گردید. میانگین درصد شاخص گنادی در تیمار شاهد و کنترل ۵٫۷ درصد بود و در تیمار پنجم به ۶٫۷ (با غلظت ۱۰ میکروگرم در کیلوگرم) در صد رسید. هم چنین با افزایش دوز محلول، در صد فراوانی سلول های بالغ و افزایش قطر تخمک های بالغ مشاهده شد.بررسی نتایج حاصل از مقایسه موارد فوق بین تیمارهای مختلف از نظر فاز تکاملی غالب اووسیت ها در هر گروه نشان داد، که استفاده از ایزوفلاون های روغن سویا می تواند سبب تسریع بلوغ نهایی در ماهی گورامی سه خال شود و این تاثیر در دوزهای بالاتر روغن سویا بارزتر بود.