مقاله بررسی اثر اهرم و بازخورد نوسانات در بورس تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر اهرم و بازخورد نوسانات در بورس تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر اهرم
مقاله بازخورد نوسانات
مقاله شوک مثبت و منفی
مقاله صرف ریسک نامتقارن
مقاله پرتفوی ارزشی و رشدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهیمی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونگی ارتباط بازده سهام و ریسک آن، اصلی ترین معیار جهت اخذ تصمیم سرمایه گذاری در بازارهای سهام است. ریسک سهام، میزان نااطمینانی از کسب بازده سهام را نشان می دهد. بنابراین، نوسانات بازده سهام شاخص مناسبی برای درک ریسک سهام است. کیفیت ارتباط بازده و نوسانات سهام در بازارهای مختلف یکسان نیست. به این دلیل، پژوهش های فراوانی در زمینه چگونگی تاثیر متقابل بازده و نوسانات سهام بر یکدیگر انجام شده است. در بررسی ارتباط بازده و نوسانات سه حالت علت و معلولی قابل تشخیص است: تاثیر بازده بر نوسانات تاثیر نوسانات بر بازده و تاثیر همزمان بازده و نوسانات. در این پژوهش ارتباط بازده و ریسک بر اساس تئوری اثر اهرم و بازخورد نوسانات صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل سازی با استفاده از الگوی Asymmetric GARCH-m نشان داده است که داده های مورد بررسی در بازه زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ بوسیله بازخورد نوسانات توضیح داده می شوند اما شواهدی مبتنی بر تایید اثر اهرم یافت نشد. به عبارت دیگر طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیش بینی، تاثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد، در حالیکه نوسانات بازدهی پیش بینی نشده، موجب کاهش بازده سهام می شود.