مقاله بررسی اثر القا ناهنجاری کروموزومی داروی ضد سرطان وین کریستین با استفاده از سنجش میکرونوکلئوس در سلول های مغز استخوان موش های Balb/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر القا ناهنجاری کروموزومی داروی ضد سرطان وین کریستین با استفاده از سنجش میکرونوکلئوس در سلول های مغز استخوان موش های Balb/c
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وینکریستین
مقاله میکرونوکلئوس
مقاله سلول های مغز استخوان
مقاله ژنوتوکسیسیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صغیری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح مقدم مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدنبوی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملوندی امیرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آلکالوئیدهای وینکا، آلکالوئیدهای دیمریک کاتارانتوس روزئوس، خانواده ای از داروهای ضد میتوزی می باشند که در شیمی درمانی سرطان بر علیه انواعی از تومورهای هماتولوژیکی و جامد مورد استفاده قرار می گیرند. به این ترتیب که این ترکیبات با زیر واحدهای توبولین برهمکنش می دهند و از خودآرایی میکروتوبول ممانعت می نمایند که این امر جداسازی کروموزومی ناهنجار را در سلول های در حال تقسیم القا می کند و منجر به آنیوپلوئیدی می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات وین-کریستین (VCR)، مهم ترین و طبیعی ترین (تولید شده در واکوئل گیاه) عضو خانواده آلکالوئیدهای وینکا، بر القا ناهنجاری کروموزومی در سلول های مغز استخوان موش نر Balb/c در شرایط in vivo می باشد.
مواد و روش ها: دوزهای مختلفی از وین کریستین ابتدا از مسیر داخل صفاقی به حیوانات تزریق گردیدند. بعد از ۲۴ ساعت، حیوانات کشته شدند و سلول های مغز استخوان آن ها به منظور بررسی ژنوتوکسیسیتی و القا ناهنجاری با استفاده از سنجش میکرونوکلئوس مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط آنالیز آماریANOVA  و با استفاده از نرم افزار PASW18 بررسی و تایید گردیدند.
یافته ها: وین کریستین به طور معنی داری (P<0.05) تشکیل میکرونوکلئوس ها را در تمام دوزها در اریتروسیت های پلی کروماتیک القا نمود. این ماده ژنوتوکسیسیتی را در مغز استخوان موش ها القا کرد و موجب آسیب میتوزی قابل ردیابی گردید.
نتیجه گیری: نتایج آشکار کردند که وین کریستین توانایی بالایی برای القا تشکیل میکرونوکلئوس در شرایط in vivo در سلول های مغز استخوان طبیعی در موش Balb/c دارد. نتایج حاضر می تواند در تحقیقات و بررسی چگونگی ایجاد ناهنجاری کروموزومی و سرطان مورد استفاده قرار گیرد.