مقاله بررسی اثر استنشاقی اسپری فلفل (Oleorsin Capsicum) بر رفتار شبه اضطرابی موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر استنشاقی اسپری فلفل (Oleorsin Capsicum) بر رفتار شبه اضطرابی موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپری فلفل
مقاله اضطراب
مقاله پلاس ماز
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمئی نژاد منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسپری فلفل (OC) در مواقع شورش و استفاده مردم غیرنظامی برای دفاع شخصی و دفاع در برابر حیوانات استفاده می شود. تمام محصولات اسپری فلفل غیرقابل اشتعال است. این اسپری عاملی التهابی می باشد و بر خلاف گاز اشک آور بر معتادان به الکل و مواد مخدر موثر است. اگر این اسپری به غشاهای مخاطی (چشم و بینی و گلو و ریه ها) تماس پیدا کند مویرگ های چشم بیرون می زند چشم گشاد شده و باعث کوری موقت چشم می گردد، همچنین باعث التهابات بافت لوله تنفس و مشکلات تنفسی می شود اما قربانی هنوز قادر به تنفس می باشد. در رابطه با اثرات استنشاقی قرار گرفتن در معرض این اسپری در زمان و میزان مصرف آن بر روی رفتارهای اضطرابی (ترس) اطلاعات کاملی در دست نیست، لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات استنشاقی اسپری فلفل OC بر رفتارهای اضطرابی (ترس) در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار بود. حیوانات مورد استفاده با محدوده وزنی ۲۱۰±۲۰ به چهار گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. برای تمامی گروه های تجربی تعداد شش سر موش صحرایی داخل چمبر گذاشته شده و در معرض اسپری فلفل که به مدت ۳ ثانیه به داخل چمبر پاف شده بود، قرار گرفتند و به مدت ۹۰ ثانیه درون اتاقک تنفسی باقی ماندند و پس از گذشت ۱۰، ۲۰، ۳۰ دقیقه میزان اضطراب حیوانات توسط دستگاه ماز بعلاوه ای سنجیده شد. در بررسی میزان سنجش اضطراب در موش های گروه های تجربی و مقایسه آن ها با گروه کنترل، افزایش معنی داری در رفتار اضطراب آنها مشاهده شد (p£۰٫۰۵) .گذشت زمان پس از قرار گرفتن در معرض اسپری فلفل باعث افزایش اضطراب می گردد.