مقاله بررسی اثر استفاده از کلرهگزیدین، سدیم هیپوکلریت و هیدروژن پروکساید بر روی میزان میکرولیکیج در باندینگ های نسل هفتم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر استفاده از کلرهگزیدین، سدیم هیپوکلریت و هیدروژن پروکساید بر روی میزان میکرولیکیج در باندینگ های نسل هفتم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرهگزیدین
مقاله هیدروژن پراکساید
مقاله سدیم هیپوکلریت
مقاله میکرولیکیج
مقاله باندینگ نسل هفتم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شهابی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: باقری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در این مطالعه اثر کلرهگزیدین ۲%، سدیم هیپوکلریت ۲٫۵% و هیدروژن پراکساید ۳% به عنوان سه ماده ضدمیکروبی موثر که در دندانپزشکی استفاده می شوند، روی میزان میکرو لیکیج باندینگ های نسل هفتم به عنوان آخرین نسل باندینگ ها بررسی شد.
روش بررسی: ۴۵ دندان خلفی کشیده شده و بدون پوسیدگی جمع آوری و ضدعفونی شدند، سپس روی سطوح باکال و لینگوال آن ها حفره کلاسیک کلاس V تراشیده شد (۹۰ حفره)، سپس به صورت اتفاقی به چهار گروه تقسیم شدند، سه گروه ده دندانی (۲۰ حفره ای) برای مواد مورد آزمایش و یک گروه ۵ دندانی (۱۰ حفره ای) به عنوان گروه کنترل. دندان های هر گروه تحت تاثیر مواد ضدعفونی کننده قرار گرفتند و سپس با باندینگ نسل هفتم (Optibond all in one, kerr) تحت دستور کارخانه سازنده باند شده و در نهایت روی آن ها کامپوزیت فرم داده شده و پالیش شدند. در گروه کنترل قبل از باند کردن باندینگ هیچ گونه ماده ضدعفونی کننده ای استفاده نشد. پس از تحمل ۱۰۰۰ سیکل حرارتی (۵ درجه و ۵۵ درجه به مدت ۳۰ ثانیه) دندان ها در محلول متیلن بلو ۵% قرار گرفته و بعد از سکشن در جهت مزیودیستالی، هر حفره از لحاظ میزان نفوذ دای درون آن زیر استریومیکروسکوپ (Olympus, Japan) اندازه گیری شد و آنالیز داده ها توسط تست Kruskal-Wallis صورت گرفت.
یافته ها: تست Kruskal-Wallis (a=0.05) نشان داد استفاده از مواد مورد استفاده در آزمایش (کلرهگزیدین ۲%، هیدروژن پراکساید ۳% و هیپوکلریت سدیم ۲٫۵%) به طور معنی داری روی میانگین آماری تاثیری نداشته است. این نتایج چه در سطح اکلوزال حفره ها (P=0.12) و چه در سطح جنجیوال حفره ها (۰٫۳) صدق می کرد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه استفاده از کلرهگزیدین ۲%، سدیم هیپو کلریت ۲٫۵% و هیدروژن پراکساید ۳% در حفره تراش در هنگام استفاده از باندینگ نسل هفتم (Optibond all in one, kerr) تاثیر مخربی بر باند ادهزیو ندارد.