مقاله بررسی اثر استفاده از آنزیم های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم، سویا و جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر استفاده از آنزیم های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم، سویا و جو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم
مقاله جوجه گوشتی
مقاله جو
مقاله عملکرد
مقاله کیفیت لاشه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهینی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور ارزیابی اثر استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و کمین بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم، جو و سویا و مقایسه آن با جیره های تجاری انجام گرفت. تعداد ۴۰۵ قطعه جوجه گوشتی از سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملا تصادفی، با ۹ تیمار، ۳ تکرار و ۱۵ قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت ۴۲ روز روی بستر پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ۱) جیره شاهد بر پایه ذرت و سویا بدون آنزیم، ۲) جیره بر پایه گندم، جو و سویا بدون آنزیم، ۳) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم سافیزیم، ۴) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم کمبو، ۵) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم کمین، ۶) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های سافیزیم و کمبو، ۷) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های سافیزیم و کمین، ۸) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های کمبو و کمین، ۹) جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های سافیزیم، کمبو و کمین. جیره های غذایی دارای انرژی و پروتئین یکسانی بوده و تمامی جوجه ها به صورت آزاد به آب و دان دسترسی داشتند. در دوره آغازین بالاترین مقادیر خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه، در دوره رشد بالاترین مقدار خوراک مصرفی روزانه و در کل دوره آزمایش بیشترین مقادیر مربوط به خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه در گروه آزمایشی حاوی جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های سافیزیم و کمبو مشاهده گردید. در خصوص ترکیبات لاشه، بالاترین درصد سینه و پایین ترین درصدهای کبد و ران در گروه آزمایشی جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم های کمبو و کمین، بالاترین درصد ران در گروه آزمایشی جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم سافیزیم و پایین ترین درصدهای سینه و بالاترین درصد کبد در گروه آزمایشی جیره بر پایه ذرت و سویا بدون آنزیم، مشاهده گردیدند. کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن زنده را گروه آزمایشی جیره بر پایه گندم، جو و سویا با آنزیم کمین به خود اختصاص داد.