مقاله بررسی اثر استرس بر میزان آزاد سازی یون های فلزی در بزاق بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت «یک مطالعه pilot» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر استرس بر میزان آزاد سازی یون های فلزی در بزاق بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت «یک مطالعه pilot»
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلیاژهای ارتودنسی
مقاله نیکل
مقاله کروم
مقاله بزاق
مقاله استرس
مقاله Trier Social Stress Test

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی هژیر
جناب آقای / سرکار خانم: هرندی ساغر
جناب آقای / سرکار خانم: حاج رضایی ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: آیرملو سارا
جناب آقای / سرکار خانم: بلدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرس فیزیولوژیک از طریق ایجاد تغییرات در خصوصیات بزاق روی کروژن آلیاژهای ارتودنسی تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف سنجش تاثیر استرس در میزان یون های نیکل (Ni) وکروم (Cr) در بزاق بیماران تحت درمان دستگاه های ثابت ارتودنسی ترتیب داده شد.
مواد وروش ها: در این مطالعه quasi-clinical trial تعداد ۱۰ بیمار شرکت کردند. جمع آوری نمونه بزاق بیماران در سه مرحله متفاوت به ترتیب زیر انجام شد، T1: قبل از قرار دادن دستگاه های ارتودنسی، T2: سه ماه پس از قرار دادن دستگاه های ثابت ارتودنسی و قبل از ایجاد استرس، T3:15 دقیقه پس از ایجاد استرس از طریق تست استرس (Trier Social Stress Test). میزان یون ها از طریق روش Atomic Absorption Spectophotometry اندازه گیری شد. داده ها از طریق آزمون های آماری ANOVA، Post hoc Bonferroni آنالیز شدند.
یافته ها : مقدار یون نیکل از ۱۲٫۷۸±۵٫۲۶ در T1 به ۱۴٫۹±۵٫۷۵ در T3 افزایش نشان داد و این افزایش از T3 در مقایسه با T1 از نظر آماری معنادار بود. (p<0.05) مقدار یون کروم بزاق از ۵٫۲۱±۳٫۳۸ در T1 به ۶٫۲۷±۲٫۶۸ در T3 تغییر یافت که این تغییرات در مورد کروم معنادار نبود. (p>0.05)
نتیجه گیری: به نظر می رسد ایجاد استرس باعث افزایش معنادارآزادسازی نیکل از اپلانیس های ارتودنسی در بزاق میگردد این در حالی است که محتوای کروم اگر چه با گذشت زمان به تدریج افزایش می یابد اما این تغییرات از نظر آماری معنادار نمی باشد.