مقاله بررسی اثر استرس بر ترشح گالانین در رتهای تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۸۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر استرس بر ترشح گالانین در رتهای تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گالانین
مقاله کورتیزول
مقاله اپینفرین
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی جویباری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلی همایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گالانین یک هورمون دخیل در اشتها و بالانس انرژی می باشد به طوری که، تزریق آن به هسته های درگیر در تغذیه، غذا خوردن را تحریک می کند. از طرف دیگر بالانس انرژی منفی با افزایش سطح اپینفرین و کورتیزول همراه است. هدف از این مطالعه بررسی اثر اپینفرین و کورتیزول بر ترشح گالانین در رتهای تغذیه شده توسط سطوح مختلف انرژی می باشد.
مواد و روشها: ۴۵ عدد رت نر نژاد ویستار (۳۵۰-۳۰۰ گرم، ۱۵ رت در هر گروه) با سطوح انرژی ۱۰۰%، ۵۰% و ۲۵% به مدت ۱۰ روز تغذیه شدند. سپس رت ها به مدت ۴۸ ساعت تحت گرسنگی مطلق قرار گرفتند. حیوانات تحت عمل کانولاسیون در سرخرگ کاروتید به منظور تزریق و جمع آوری نمونه های خونی قرار گرفتند. رتها در هر گروه به ترتیب (۳mg Ep/Kg BW) یا (۳mg Cor/Kg BW) و مخلوط اپینفرین و کورتیزول دریافت کردند (۰٫۱ mg in 1 ml PBS). نمونه های خونی در زمانهای قبل، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه بعد از تزریق جمع آوری و میزان گالانین و گلوکز پلاسما اندازه گیری شد.
یافته ها: تنها تزریق مخلوط اپینفرین و کورتیزول در رژیم ۵۰% و ۱۰۰% سطح گالانین را به طور معنی داری کاهش داد (P>0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد تزریق مخلوط اپینفرین و کورتیزول منجر به کاهش معنی دار گالانین در رژیم های ۵۰% و ۱۰۰% می شود در حالی که بر گالانین رتهای تغذیه شده با رژیم ۲۵% اثری ندارد. این مطالعه اثرات سینرژیسم اپینفرین و کورتیزول را بر هورمون گالانین نشان می دهد.