مقاله بررسی اثر آنتی باکتریال اسانس دارچین (Cinnamon) بر رشد Porphyromonas gingivalis حاصل از پاکت های عمیق بیماران مبتلا به پریودنتایتیس مزمن (in vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر آنتی باکتریال اسانس دارچین (Cinnamon) بر رشد Porphyromonas gingivalis حاصل از پاکت های عمیق بیماران مبتلا به پریودنتایتیس مزمن (in vitro)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پریودنتایتیس مزمن
مقاله پورفیروموناس ژینژیوالیس
مقاله بیماران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموییان بابک
جناب آقای / سرکار خانم: نوری بیات شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: مولانا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نیا علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پورفیروموناس ژینژیوالیس همواره یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد بیماری پریودنتال بوده که برای مهار آن به صورت رایج از آنتی بیوتیک ها استفاده می گردد. عوارض متعدد داروهای سنتتیک و نیز گسترش مقاومت دارویی موجب تمایل به مواد ضدمیکروبی با منشا طبیعی مثل گیاهان شده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر آنتی باکتریال اسانس دارچین در رشد این باکتری، در پاکت های عمیق بیماران مبتلا به پریودنتایتیس مزمن بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی پس از نمونه برداری از پاکت های عمیق بیماران مبتلا به پریودنتایتیس مزمن پیشرفته ، کشت و تشخیص باکتری با رنگ آمیزی گرم و تست بیوشیمیایی انجام شد. اسانس دارچین در غلظت های گوناگون (۱۵۰۰ mg/m1 و ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۲۵۰، ۱۰۰، ۵۰، ۱۰) با حلال روغنی تهیه و توسط دیسک در محیط کشت قرار داده شد. از دیسک آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین، مترونیدازول، سیپروفلوکسازین، آمیکاسین و جنتامایسین به عنوان کنترل مثبت و از دیسک بلانک آغشته به روغن (حلال) به عنوان کنترل منفی استفاده شد. سپس هاله عدم رشد در اطراف دیسک ها بر اساس متد انتشار دیسک و حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) تعیین گردید. برای مقایسه نتایج از تست One-way ANOVA استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که اسانس دارچین در غلظ ت MIC=750 mg/m1، اثر مهارکنندگی باکتری و در غلظت MIC=1500 mg/m1 اثر کشندگی نشان داد که البته این اثر در مقایسه با آنتی بیوتیک های رایج مورد استفاده (آموکسی سیلین، مترونیدازول)، بسیار ضعیف تر بوده است (p<0.001).
نتیجه گیری: بر طبق یافته ها، اسانس دارچین در محیط آزمایشگاهی اثر آنتی میکروبیال بر روی میکروارگانیسم پورفیروموناس ژینژیوالیس حاصل از بیماران مبتلا به پریودنتایتیس دارد.