مقاله بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم، به وسیله دو نوع لیزر Nd:YAG و Er:YAG و اسید اچ، بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۹۴۰ تا ۹۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم، به وسیله دو نوع لیزر Nd:YAG و Er:YAG و اسید اچ، بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیزر Er:YAG
مقاله لیزر Nd:YAG
مقاله کامپوزیت غیرمستقیم
مقاله اسید اچینگ
مقاله استحکام باند ریز برشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش کاظمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داوری عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: ششمانی مهسان
جناب آقای / سرکار خانم: بهنیافر بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به منظور افزایش استحکام باند سمان های رزینی به کامپوزیت های غیرمستقیم، تلاش هایی از قبیل ایجاد خشونت سطحی با سندبلاست، اسید و سایلن و لیزر انجام گرفته است که در مورد نتایج آنها توافق نظر وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزر Er:YAG و Nd:YAG و اسید اچ بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی و کامپوزیت غیرمستقیم است.
روش بررسی: پس از ساخت ۳۰ عدد بلوک کامپوزیتیGradia-Indirect (GC-Japan) ، سه گروه ۱۰ تایی A (Er:YAG)،  B((Nd:YAG و C (کنترل، بدون مداخله لیزر) در نظر گرفته شد. بر روی نیمی از نمونه ها در هر گروه اسید فسفریک ۴۰% اعمال شد. سپس روی هر بلوک کامپوزیتی، ۴ ستون سمان رزینی Panavia F2 ساخته شد و میزان استحکام باند ریزبرشی به وسیله دستگاه MTD-500 با سرعت یک میلی متر در دقیقه بررسی شد. داده ها با آزمون آماری T-test، Two-way ANOVA / One way و Post Hoc تجزیه و تحلیل شدند.