مقاله بررسی اثر آفت کش ها بر باروری کشاورزان در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر آفت کش ها بر باروری کشاورزان در استان فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفت کش ها
مقاله ناباروری اولیه
مقاله مردان
مقاله کشاورزان
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: نازی اقدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلحشور نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرد عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به نظر می رسد قرار گرفتن در معرض آفت کش ها، زنان و مردان را دچار ناباروری و نازایی کند. ترکیبات شیمیایی موجود در آنها میزان اسپرم را در مردان کاهش داده و درصد ناباروری را در مردانی که به طور مرتب در مزارع فعالیت کرده و در معرض با آفت کش ها قرار دارند، افزایش می دهد. این مطالعه با هدف تعیین میزان مشکلات باروری و دیگر اختلالات تولیدمثل نزد گروهی از کشاورزان استان فارس انجام گردید.
روش بررسی: تعداد ۲۶۸ نفر کشاورز مرد متاهل به روش تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه ای بدین منظور طراحی گردید و نخست پایایی آن مورد تایید قرار گرفت (آلفای کرونباخ ۰٫۸۱)، فرم پرسشنامه با مصاحبه مستقیم با کشاورزان برای آنها تکمیل گردید. میزان شیوع ناباروری اولیه فعلی در جمعیت مورد مطالعه حدود ۷٫۴% بود (P-Value=0.001). همچنین ۶٫۳% کشاورزان دارای فرزندان با ناهنجاری های مادرزادی بودند. بالاخره ۱٫۵% و ۹% از همسران کشاورزان نیز سابقه مرده زایی و سقط خود بخودی داشتند.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که میزان ناباروری اولیه فعلی در کشاورزان، سقط خودبخودی و مرده زایی در همسران آنها نسبت به افراد عادی جامعه بیشتر بوده و در مورد اول تفاوت ها از نظر آماری معنی دار است (P<0.05).
نتیجه گیری: احتمالا می توان تغییرات شاخص های باروری در کشاورزان و همسران آنها را به مواجهه با آفت کش ها منتسب نمود.