مقاله بررسی اثر آبگیری انتخابی و کاهش شوری ورودی بر نمودارهای توزیع شوری در مخزن سد پانزده خرداد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر آبگیری انتخابی و کاهش شوری ورودی بر نمودارهای توزیع شوری در مخزن سد پانزده خرداد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخزن سد پانزده خرداد
مقاله کل مواد جامد محلول
مقاله CE-QUAL-W2
مقاله کاهش شوری ورودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال زاده افشین
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: جوان میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سد ۱۵ خرداد نخستین آبگیری که آبی لب شور را در ایران انبار می کند به وجود آورده است. این مخزن با حجم کل ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۷۳ به پایان رسید. در آغاز بهره برداری، اندازه کل مواد جامد محلول در مخزن ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر بود، پس از گذشت ۵ سال این مقدار به ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر رسید. در این مقاله برای واسنجی دما و شوری در مخزن سد پانزده خرداد از شبیه دو بعدی متوسط گیری شده در عرض آبگیر با کاربرد CE-QUAL-W2 استفاده شد. پس از واسنجی شبیه، تاثیر محل برداشت آب بر کاهش شوری در مخزن مورد بررسی قرار گرفت. سپس با کاربرد شبیه واسنجی شده شده، تاثیر محل برداشت آب بر کاهش شوری در مخزن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تاثیر آن بر کاهش شوری در مخزن ناچیز بود. در ادامه، تاثیر کاهش شوری ورودی به مخزن بر اثر اعمال روشهای مدیریت در حوضه آبریز بررسی شد. نتایج نشان دادند که با کاهش ۲۵ درصد شوری ورودی، افزایش شوری در آب مخزن رشد کمتری داشته و با کاستن ۵۰ درصدی، می توان میزان شوری آب داخل مخزن را کاهش داد.