مقاله بررسی اثرگذاری عرضه نفت کشورهای غیر اوپک بر قیمت نفت خام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرگذاری عرضه نفت کشورهای غیر اوپک بر قیمت نفت خام
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشورهای غیر اوپک
مقاله عرضه نفت خام کشورهای غیر اوپک
مقاله قیمت نفت خام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب سمنانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل نیا علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ده آبادی مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر اوپک و اثر آن بر قیمت های جهانی نفت خام می پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر اوپک و قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال ۱۹۹۱ تا پایان سال ۲۰۰۶ بوده و متغیرها به صورت فصلی میباشند. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری نشان دهنده وجود رابطه همگرایی کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر عرضه نفت کشورهای غیراوپک و قیمت نفت خام می باشد. علاوه بر این، با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده مشخص می گردد که به ازای یک درصد تغییر در عرضه نفت خام غیراوپک، تغییرات لگاریتم قیمت نفت خام در دوره مورد بررسی با یک وقفه، ۳ درصد متاثر می گردد.