مقاله بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۲۶۹ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)
مقاله ورمی کمپوست
مقاله نیتروژن
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی مناس معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بانج شفیعی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سیدهادی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: درزی محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در بهار ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار سطح ورمی کمپوست (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ تن در هکتار) و عامل نیتروژن در چهار سطح (۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بودند. صفات مورد بررسی تعداد گل، قطر گل، عملکرد کل گل خشک و گل تازه، وزن خشک گل، درصد اسانس و درصد کامازولن در اسانس بودند. نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که اثر ورمی کمپوست بر وزن خشگ گل و درصد اسانس در سطح %۱ و بر عملکرد گل خشک و تازه، کامازولن در سطح %۵ معنی دار گردید. اثر کود نیتروژنه بر تعداد گل در سطح %۵ معنی دار و درصد اسانس در سطح %۱ معنی دار شد. نتایج اثرهای متقابل نشان دهنده تفاوت معنی داری در صفات تعداد گل، عملکرد گل خشک، وزن خشک گل، درصد اسانس و درصد کامازولن بود.