مقاله بررسی اثرهای اکوفیزیولوژیک سیانوباکتری خاکزی .Nostoc sp به عنوان شاخصی از اصلاح خاک های شور و بررسی توانمندی رشد و بقا و برون ریزش آمونیوم و محتوی رنگیزه ای در شرایط دمایی بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرهای اکوفیزیولوژیک سیانوباکتری خاکزی .Nostoc sp به عنوان شاخصی از اصلاح خاک های شور و بررسی توانمندی رشد و بقا و برون ریزش آمونیوم و محتوی رنگیزه ای در شرایط دمایی بالا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون ریزش آمونیوم
مقاله دما
مقاله شوری
مقاله وضعیت رنگیزه ای
مقاله نوستوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی کتولی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شکروی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: امیرلطیفی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیانوباکتریوم خاکزی از نظر ویژگی های دارویی، توانمند است و دارای خواص ضد قارچی، ضد ویروسی و ضد باکتریایی است و دو ترکیب آن بر علیه HSVII و فعالیت ضعیف ضد سرطانی دارد. کاربرد سیانوباکتریوم خاکزی Nostoc sp. برای کاهش شوری و دوام در دمای بالا است. نمونه برداری از شالیزارهای استان گلستان در طی یک دوره یک ساله انجام گرفت. نمونه های خاک کشت شده، پس از تخلیص و شناسایی، سیانوباکتریوم گزینش شده، در محیط کشت مایع BGO-11 تحت شدت نور ۲ میکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانیه، دمای ۴۵ درجه سانتی گراد و روشنایی سفید مداوم قرار گرفت. تیمار شوری اعمال شده، در شرایط کمبود دی اکسیدکربن، از نوع کلرورسدیم و به میزان ۱% بودند. رشد بر اساس کدورت سنجی (OD750) تعیین شده، سنجش رنگیزه های کلروفیلی و فیکوبیلی پروتیینی پس از تهیه عصاره متانولی انجام گرفت. برون ریزش ترکیبات آمونیومی در روز های مختلف و در شوری ۱% انجام گرفت. هم چنین اثر توام دو استرس دما و شوری وکاهش آن از طریق رنگیزه ها بررسی شد. نتایج نشان داد نمونه استعداد بقاء در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد را دارد. بیش ترین برون ریزش آمونیوم در ۱% و روز دوم و در شرایط در زیوه، بیش ترین محتوی رنگیزه ای مربوط به کارتنوئید و در شیشه کلروفیل a و کارتنوئید است. بیش ترین میزان کلروفیل a در روز سوم و کارتنوئید ها در روز اول می باشد و نتیجه گیری کلی بدین شکل می باشد که نمونه قابلیت بقاء در خاک های شور و شرایط محیطی گرم و مرطوب را دارد.