مقاله بررسی اثربخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله آموزش
مقاله اعتیاد
مقاله پیشگیری
مقاله مهارت های زندگی
مقاله سوء مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحرینی بروجنی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قائدامینی هارونی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدزاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سپهری بروجنی کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مثلث «فقر، جهل و اعتیاد»، پویایی، بالندگی، نشاط و خلاقیت را از نوجوانان می گیرد. یکی از راه های پیشگیری از اعتیاد آموزش نوجوانان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد (شرکت حضوری در کلاس های آموزشی مهارت های زندگی، ارائه پوستر و کاتالوگ، ارسال پیامک و نمایش فیلم) بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دوره متوسطه انجام شده است.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی است که در آن ۵۱۱ دانش آموز از ۴ منطقه آموزشی استان چهارمحال و بختیاری به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت بررسی پژوهش ابتدا برای گروه ها، پیش آزمون انجام و جهت آموزش روش های پیشگیری، ۱۲ جلسه آموزشی (هر هفته یک جلسه) برای هر کدام از ۵ گروه برگزار شد. گروه های آزمایش و کنترل (جهت مقایسه اثر بخشی روش های گوناگون) از طریق پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها: از بین روش های پیشگیرانه در تغییر نگرش، روش های شرکت حضوری در کلاس های آموزشی مهارت های زندگی و آموزش از طریق فیلم اثر معنی داری (P<0.05) نسبت به آموزش از طریق پوستر و کاتالوگ و ارسال پیامک از طریق تلفن همراه داشتند (P>0.05). همچنین مشخص شد که هر چه پایه تحصیلی دانش آموزان کمتر باشد، تاثیر آموزش های مربوط به پیشگیری از اعتیاد بیشتر خواهد بود.
نتیجه گیری: در راستای تغییر نگرش دانش آموزن نسبت به اعتیاد و مواد مخدر، روش های شرکت حضوری در کلاس های آموزشی مهارت های زندگی و آموزش از طریق فیلم از اولویت بالاتری برخوردارند.