مقاله بررسی اثربخشی مصرف سیمواستاتین همراه با فنوفیبرات بر یافته های اکوکاردیوگرافی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و اختلال چربی خون (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۷۸ تا ۳۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی مصرف سیمواستاتین همراه با فنوفیبرات بر یافته های اکوکاردیوگرافی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و اختلال چربی خون (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری عروق کرونر
مقاله افزایش چربی خون
مقاله سیمواستاتین
مقاله فنوفیبرات
مقاله اکوکاردیوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی افشار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهماری آیت
جناب آقای / سرکار خانم: شفیقی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پروتکل های درمانی مختلفی جهت کاهش چربی خون به خصوص در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی تجویز سیمواستاتین با و بدون فنوفیبرات در بیماران اختلال چربی خون و بیماران عروق کرونر بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافی می باشد.
روش بررسی: یک کارآزمایی بالینی بر روی ۱۲۴ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اله تهران طی سال های ۸۹-۱۳۸۷ انجام شد. بیماران در گروه اول ۶۴ نفر، سیمواستاتین (۲۰ mg)، فنوفیبرات (۲۰۰ mg) روزانه، رژیم غذایی و فعالیت ورزشی و گروه دوم ۶۰ نفر، سیمواستاتین همراه رژیم فوق به مدت یک سال دریافت کردند.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۵۴٫۳±۶٫۵ سال بود. در گروه اول نسبت به گروه دوم پروفایل چربی و میزان Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) تغییرات معنی داری داشت (P<0.05) اما پارامترهای کارکرد دیاستولی تغییر معنی دار آماری نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد درمان یک ساله استاتین به همراه فنوفیبرات، علاوه بر بهبود موثر پروفایل های چربی خون، اثر مثبت روی LVEF و در نتیجه عملکرد بهتر قلبی را دارا می باشد.