مقاله بررسی اثربخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین در درمان افسردگی اساسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۲۰ تا ۱۶۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین در درمان افسردگی اساسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوواکسامین
مقاله سرترالین
مقاله افسردگی اساسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی طباطبائی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم دل ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال افسردگی اساسی یک اختلال روان پزشکی شایع و ناتوان کننده می باشد که تلاش برای یافتن رژیم های دارویی کارامد برای درمان این بیماری همواره مورد نظر پژوهشگران قرار داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین و نقش آن ها در بهبود علایم افسردگی اساسی طراحی شد.
روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی موازی، ۱۱۰ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی به طور تصادفی در دو گروه دسته بندی شدند. گروه اول داروی فلوواکسامین به صورت ۲۰۰ میلی گرم روزانه و گروه دوم نیز داروی سرترالین به صورت ۱۰۰ میلی گرم روزانه دریافت نمودند. قبل و بعد از درمان دارویی، از نمونه ها آزمون Beck به عمل آمد. در نهایت، داده های این مطالعه با استفاده از آزمون های آماری χ۲ و Independent-sample t آنالیز آماری شد.
یافته ها: داروی فلوواکسامین از اثرات درمانی بهتری نسبت به داروی سرترالین برخوردار بود (P=0.002). همچنین، فلوواکسامین در مقایسه با سرترالین در زنان (P=0.007) و در گروه سنی ۴۳ تا ۷۸ سال (P=0.015) به طور معنی داری از اثربخشی بالاتری برخوردار بود.
نتیجه گیری: پیشنهاد می شود تا در انتخاب رژیم دارویی موثر در بیماران با تشخیص قطعی افسردگی، جنسیت و سن جهت انتخاب داروهای SSRI (Selective serotonin re-uptake inhibitors) مناسب در نظر گرفته شود.