مقاله بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۱۲ تا ۸۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی
مقاله رفتاری
مقاله سبک زندگی
مقاله افسردگی
مقاله بیماران دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدنیا سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زاده افشین
جناب آقای / سرکار خانم: امیرسرداری لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری بهجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: دیابت شیرین از جمله بیماری های متابولیکی است که با کمبود نسبی و یا مطلق انسولین، افزایش گلوکز خون و اختلال در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین همراه است.ارتقاء سلامت روان با توجه نقش محوری آن در مراقبت های بهداشتی مورد توجه روز افزون است.با توجه به اینکه بیماران دیابتی از سبک زندگی نامطلوب برخوردارند و از سطح افسردگی بالایی رنج می برند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود.
مواد و روش کار: نمونه آماری، ۳۰ نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شهرستان سلماس بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گروه کنترل (۱۵ نفر) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سبک زندگی والکر و پرسشنامه افسردگی بک بود.گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای در معرض متغیر مستقل (درمان شناختی رفتاری) قرار گرفت.طرح پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) و تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) استفاده گردید.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که درمان شناختی-رفتاری می تواند سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو را در زمینه های رشد خود شکوفایی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی، تغذیه، فعالیت های بدنی و مدیریت استرس تغییر داده (p<0.0001) و افسردگی آن ها را کاهش دهد(p<0.001) .
بحث و نتیجه گیری: در نهایت می توان اظهار داشت که درمان های منظم شناختی-رفتاری می توانند سبک زندگی بیماران دیابت نوع ۲ را بهبود بخشیده و افسردگی آن ها را کاهش دهد.