مقاله بررسی اثربخشی آموزش مولفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ، بر خودکارآمدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۶۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثربخشی آموزش مولفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ، بر خودکارآمدی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری خودگران
مقاله مدل پینتریچ
مقاله خودکارآمدی
مقاله اثربخشی آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجر یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش بررسی اثربخشی مولفه های راهبردهای یادگیری خودگردان بر خودکارآمدی دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان بوده است. جامعه آماری شامل تعداد ۱۰۹۳ دانش آموز پایه سوم دبیرستان بود که از این تعداد، ۶۰ نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب، و به صورت تصادفی در سطوح مختلف متغیر مستقل (چهار سطح) و کنترل قرار داده شدند. به گروه یک راهبردهای شناختی، گروه دو راهبردهای فراشناختی، گروه سه راهبردهای انگیزشی و به گروه چهار راهبردهای مدیریت منابع آموزش داده شد. ابزار به کار رفته در پژوهش، آزمون خودکارآمدی شرر بوده است که به صورت پیش آزمون و پس آزمون بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش مولفه های راهبردهای یادگیری خودگردان بر خودکارآمدی موثر بوده و آن را افزایش داده است.