مقاله بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله کیفیت زندگی
مقاله جامعه میزبان
مقاله تحلیل عاملی
مقاله شهر بندرترکمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجزاشکوهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بوذرجمهری خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: ایستگلدی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: مودودی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی دنیا، جایگاه ویژه ای در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به خود اختصاص داده است. رشد و توسعه این صنعت در دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه سبب بازساخت و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی گوناگونی در محیط و جامعه میزبان گشته است. یکی از این ابعاد بسیار مهم بحث تاثیر گردشگری بر روی کیفیت زندگی جامعه میزبان می باشد. که در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده و به همین خاطر درک محدودی از این مقوله وجود دارد. نوشتار حاضر نیز با درک این موضوع سعی در بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان دارد و از این جهت شهر بندرترکمن را به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب نموده است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در یک نمونه ۳۷۵ نفری از ساکنین شهر بندرترکمن صورت گرفته است. فرایند محاسبات در این مقاله بر اساس روش تحلیل عاملی قرار دارد. به این منظور ۴۸ شاخص در ابعاد مختلف کیفیت زندگی انتخاب شدند که این شاخص ها به ۴ عامل تقلیل یافته اند و ۷۷٫۷ درصد واریانس را در بر می گیرند. در بین ۴ عامل برتر به ترتیب نسبت تاثیرپذیری، عامل اقتصادی ۲۸٫۵۶ درصد، عامل اجتماعی- فرهنگی ۲۱٫۴۴ درصد، عامل فیزیکی (مسائل زیست محیطی) ۱۵٫۱۷۳ درصد، عامل فیزیکی (زیرساخت ها) ۱۲٫۵۹ درصد از واریانس را تبیین می کنند.