مقاله بررسی اثرات کلرید سدیم بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک و ترکیبات شیمیایی شوید (.Anethum graveolens L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات کلرید سدیم بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک و ترکیبات شیمیایی شوید (.Anethum graveolens L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرید سدیم
مقاله ویژگی های فیزیولوژیکی
مقاله ترکیب شیمیایی
مقاله شوید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی آزاد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: کفیل زاده فرشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ، تحقیقی در سال ۱۳۸۴ بر روی گیاه شوید در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در پنج سطح کلرید سدیم ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی مولار با چهار تکرار در دانشگاه آزاد فسا اجراء گردید. کشت دانه ها در گلدان ها پلاستیکی و شرایط گل خانه، و آبیاری گیاهان به کمک محلول غذایی هوگلند صورت گرفت. در پایان مرحله رشد، مقادیر وزن خشک گیاه، طول ریشه و ساقه، مقدار سدیم، پتاسیم و کلر برگ ها، کلروفیل کل برگ ها و کل قندهای محلول اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش درجه شوری کلروفیل کل برگ ها و وزن خشک گیاه کاهش معنی دار یافت، در مقابل، میزان کل قندهای محلول افزایش یافت. پتاسیم برگ ها به طور معنی دار کاهش پیدا کرده و مقادیر سدیم و کلربرگ ها به صورت معنی دار افزایش یافت که باعث مسمومیت یونی به ویژه در سطوح بالای شوری گردید.