مقاله بررسی اثرات کاربرد زئولیت و پتاسیم بر رشد رویشی و عملکرد چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات کاربرد زئولیت و پتاسیم بر رشد رویشی و عملکرد چغندرقند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله چغندرقند
مقاله زئولیت
مقاله عملکرد زیست توده
مقاله عملکرد ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسکندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر زئولیت و کود پتاسیم بر عملکرد و ویژگی های رویشی چغندرقند، آزمایشی مزرعه ای به صورت بلوک های کامل تصادفی در اراک در سال ۱۳۸۸ انجام شد. تیمارها شامل مصرف زئولیت (۵۰۰ کیلوگرم در هکتار)، زئولیت و پتاسیم (۵۰۰ کیلوگرم در هکتار زئولیت و ۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) به همراه تیمار شاهد بدون مصرف این مواد بود. در این پژوهش از رقم چغندرقند مونوژرم با نام تجاری دروتی استفاده شد. عملیات کشت در تاریخ ۲۵ فروردین ماه به صورت ردیفی با فاصله ردیف ۵۰ سانتی متر و فاصله روی ردیف ۲۵ سانتی متر انجام پذیرفت. ویژگی های ارزیابی شده شامل شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک و درصد رطوبت اندام های هوایی، عملکرد ریشه، وزن کل زیست توده و طول ریشه بود. نتایج این بررسی از وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای مصرف زئولیت به تنهایی و مصرف زئولیت توام با کاربرد پتاسیم را با تیمار شاهد برای صفات شاخص سطح برگ، وزن خشک اندام های هوایی و عملکرد زیست توده، وزن تر غده و اندام های هوایی خبر داد اما در هیچ یک از صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری بین تیمار مصرف زئولیت و زئولیت توام با پتاسیم دیده نشد.