مقاله بررسی اثرات پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی بر رفتار سلول های توموری کولورکتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی بر رفتار سلول های توموری کولورکتال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
مقاله لاکتوباسیلوس کازئی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مجرد مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی پور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عطاپورمشهد هدی
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفیان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پروبیوتیک ها باکتری های فلور نرمال هستند که در صورت مصرف کافی علاوه بر فواید تغذیه ای، دارای فواید بهداشتی نیز خواهند بود. این فواید بهداشتی که شامل جلوگیری از اسهال های باکتریایی، اگزماهای پوستی و به تازگی جلوگیری و حتی کنترل سرطان های مختلف نیز می باشد. تاکنون مکانیسم های مختلفی مثل تحریک سیستم ایمنی، تعدیل ترکیب جمعیت فلور نرمال دستگاه گوارشی، ادراری و تناسلی و جلوگیری از فعالیت آنزیم های سرطان زای مدفوعی برای اثرات پروبیوتیک ها شناسایی شده است. با توجه به تراکم بالای فلور نرمال در روده و ماهیت اکثرا تک گیر سرطان های کولورکتال، این سرطان ها جزو کاندیداهای اصلی درمان با پروبیوتیک ها محسوب می شوند. در این مطالعه اثرات مستقیم پروبیوتیک لاکتوباسیلی بر سلول های توموری مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: از کشت باکتری ها، مایع رویی و عصاره باکتریایی تهیه شده و سلول ها توسط این مواد تیمار شدند. تاثیر این مواد بر تکثیر سلولی با استفاده از روش Microculture Tetrazolium Test (MTT)، نکروز سلولی با استفاده از بررسی Lactate Dehydrogenase assay (LDH assay) و آپوپتوز سلولی با استفاده از بررسی میزان فعالیت کاسپاز سه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: مایع رویی لاکتوباسیل ها باعث کاهش تکثیر سلولی و افزایش آپوپتوز سلول ها می شود اما بر میزان نکروز سلولی تاثیری ندارد. اما هنگامی که سلول های سرطانی در معرض عصاره لاکتوباسیل ها قرار می گیرند، این عصاره ها علاوه بر کاهش تکثیر سلولی و افزایش آپوپتوز سلولی منجر به نکروز سلول نیز می شود.
نتیجه گیری: استفاده از پروبیوتیک های لاکتوباسیلی باعث کاهش تکثیر سلول های توموری کولورکتال در مراحل اولیه سرطانی می شود.