مقاله بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدهای چرب غیراشباع
مقاله ناپلی آرتمیا
مقاله رشد
مقاله بازماندگی
مقاله Litopenaeus vannamei

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورخسرو هومن
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: بحری امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی فرد حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نجمی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لاروهای میگوی پا سفید (PL-1 تا (PL-15 در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، واقع در شهرستان بندرعباس انجام گردید. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب ۵ تیمار با ۳ تکرار در ۱۵ مخزن آب ۲۰ لیتری صورت پذیرفت. ناپلی های آرتمیا با استفاده از ۰ تا ۴ درصد روغن کبد کاد (تیمار های A تا E) غنی سازی شده و لاروها ۶ بار در روز و با فاصله زمانی ۴ ساعت از آن ها تغذیه گردیدند. پست لاروهای تیمار D که از ناپلی آرتمیای غنی شده با سطح ۳% تغذیه شده بودند بیشترین میزان رشد را داشته و تفاوت معنی دار با سایر تیمارها نشان دادند (۰٫۰۵>P). بالاترین درصد بازماندگی مربوط به پست لاروهای تیمار E بود که از ناپلی آرتمیای غنی شده با سطح ۴% تغذیه شده ولی، با تیمارهای D و C یعنی سطح ۳% و ۲% تفاوت معنی دار نشان ندادند (۰٫۰۵<P). پست لاروهای تیمار شاهد یا A که با ناپلی آرتمیای غنی نشده تغذیه شده بودند کمترین میزان رشد و بازماندگی را داشتند. آزمایش حاضر نشان داد که اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره بر روی افزایش عملکرد رشد و درصد بازماندگی لاروهای میگوی پا سفید اثر مثبت دارد.