مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف سوییچینگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات نامتقارن نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف سوییچینگ
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله تولید
مقاله قیمت
مقاله دلار
مقاله یورو
مقاله مدل مارکوف سوییچینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور سیاوش
جناب آقای / سرکار خانم: شررخواه محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۶:۳-۱۳۷۹:۳ مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوک های مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن-جوسلیوس در قالب مدل های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای همه مدل ها تایید و بردار هم انباشتگی با استفاده از روش حداکثر راست نمایی استخراج شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اثر نوسان نرخ ارز دلار بر هر دو شاخص تولید و قیمت و صادرات غیرنفتی نامتقارن بوده است. همچنین اثر نوسان نرخ ارز یورو بر تولید متقارن بوده، اما بر شاخص قیمت اثر نامتقارن داشته است.