مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوک های نفتی
مقاله اثرات نامتقارن
مقاله اقتصاد ایران
مقاله مدل مارکوف- سوئیچینگ
مقاله تولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبادالهان کویچ محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی زنوزی فخری سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می دهد. از این رو اثر تغییرات قیمت نفت در این کشورها دارای اهمیت زیادی می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در ایران است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۶:۴-۱۳۶۹:۱ و با بهره گیری از روش مارکوف- سوئیچینگ شوک های نفتی استخراج می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنی دار می باشند، به عبارت دیگر نشان دهنده عدم تقارن تاثیر شوک منفی و شوک مثبت می باشد.