مقاله بررسی اثرات ناشی از تراکم ناخالصی بستر و حداکثر توان تابشی لیزر بر پالس تولیدی آنتن های نورهدایتی تراهرتز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رادار از صفحه ۵۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ناشی از تراکم ناخالصی بستر و حداکثر توان تابشی لیزر بر پالس تولیدی آنتن های نورهدایتی تراهرتز
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتن نورهدایتی
مقاله لیزر پالسی شکل فمپتوثانیه ای
مقاله تشعشعات تراهرتزی
مقاله گالیم آرسناید رشدیافته در دمای پایین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوتیان محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی پور مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، بررسی نحوه تولید امواج تراهرتزی آنتن نورهدایتی با بستر گالیم آرسناید، برای استفاده در ساختار رادارهای تراهرتز را بررسی خواهیم کرد. این آنتن که بر بستر گالیم آرسناید رشد داده شده در دمای پایین ساخته می شود و با تابش نور لیزر فمپتوثانیه ای تحریک می گردد. هر سه بخش مورد نیاز در این نوع آنتن، یعنی منبع، خط انتقال و بخش تشعشع کننده، در ساختار آن خلاصه می شود. بستر نقش منبع و خط انتقال را ایفا کرده و اتصالات وظیفه بخش تشعشع کننده را انجام می دهند. افزایش در میزان تراکم حامل های بستر آنتن و توان تابشی نور لیزر موجب افزایش توان تابشی آنتن می شود و عرض پالس حاصله را کاهش می دهد.