مقاله بررسی اثرات مکمل ال – گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۲۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات مکمل ال – گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتی
مقاله ال – گلوتامین
مقاله عملکرد
مقاله ریخت شناسی روده کوچک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده قمصری امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مقدم حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طرقی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثرات افزودن مکمل ال – گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی بررسی شد. ۱۹۲ قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه از سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۱۲ قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی از نظر مقدار انرژی و پروتئین یکسان و دارای سطوح مختلف مکمل ال – گلوتامین (۰، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد) به ترتیب در گروه شاهد و سه گروه دیگر آزمایشی بودند که در ۲۱ روز ابتدایی دوره پرورش در اختیار جوجه های گوشتی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشانگر بهبود وزن بدن و میانگین افزایش وزن روزانه جوجه های گوشتی در اثر مصرف جیره دارای ۱ درصد مکمل گلوتامین در مقایسه با تیمار شاهد بود (P<0.05). وزن نسبی دوازدهه و ژژنوم در جوجه هایی که جیره حاوی ۱ یا ۱٫۵ درصد گلوتامین را دریافت نمودند، بیشتر از تیمار شاهد بود (P<0.05). بررسی های ریخت شناختی نشان داد که مصرف ۱ یا ۱٫۵ درصد گلوتامین ارتفاع و مساحت سطح پرزهای دوازدهه و ژژنوم را در جوجه های گوشتی افزایش داد (P<0.05). تراکم سلول های گابلت تحت تاثیر افزودن مکمل گلوتامین به جیره قرار نگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن ۱ درصد مکمل گلوتامین به جیره در ۲۱ روز اول دوره پرورش، سبب بهبود عملکرد و ویژگی های ریخت شناختی روده کوچک جوجه های گوشتی شد.