مقاله بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رده سلول های سرطانی کولون (HT_29) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۱۳ تا ۴۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رده سلول های سرطانی کولون (HT_29)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HT-29
مقاله سرطان
مقاله میدان الکترومغناطیس
مقاله تست MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی سیددامون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان کولون شایع ترین سرطان دستگاه گوارش و هم چنین چهارمین دلیل مرگ بر اثر سرطان در جهان می باشد. از سوی دیگر بسیاری از فرآیندهای رشد و نموی می تواند تحت تاثیر میدان های الکترومغناطیسی قرار بگیرد و میدان الکترومغناطیسی ممکن است اثرات متفاوتی بر سلول ها داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رد ه سلول های سرطان کولون (HT-29) می باشد.
مواد و روش ها: سلول های سرطانی HT-29 و سلول های طبیعی L929 در محیط RPMI حاوی سرم جنین گاوی (FBS) و آنتی بیوتیک کشت گردیدند. سلول ها به مدت ۳ ساعت در مجاورت میدان الکترومغناطیس با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت های ۵۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ گاوس قرار گرفتند. میزان رشد و تکثیر و هم چنین تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده با میکروسکوپ معکوس، عکس برداری شد. و میزان زنده بودن سلول ها به روش آزمون MTT تعیین شد.
نتایج: درصد زنده ماندن سلول های HT-29 ((81.097±۲٫۷۰۳ و L929 ((89.375±۳٫۶۷۲ پس از قرارگیری در مجاورت میدان الکترومغناطیس با شدت ۵۰ گاوس نسبت به شاهد معنی دار نبود. درصد زنده ماندن سلول های HT-29 ((30.807±۴٫۴۷۹ و L929 ((35.179±۴٫۱۳۷ پس از قرارگیری در مجاورت میدان الکترومغناطیس با شدت ۲۰۰ گاوس نسبت به شاهد به طور معنی داری کاهش یافت. درصد زنده ماندن سلول های (HT-29 (18.391±۳٫۰۹۱ و L929 (3.513±۲۳٫۰۴۶) پس از قرارگیری در مجاورت میدان الکترومغناطیس با شدت ۴۰۰ گاوس نسبت به شاهد به طور معنی داری کاهش یافت.
نتیجه گیری: میدان الکترومغناطیس با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت های ۲۰۰ و ۴۰۰ گاوس اثر مهاری بر رشد و تکثیر رد ه سلول های سرطانی HT-29 و سلول های طبیعی L929 داشته و هم چنین دارای اثر کشندگی بر سلول های مذکور می باشد.