مقاله بررسی اثرات میانگین اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت بر بقای شرکت های جدید در استان آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات میانگین اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت بر بقای شرکت های جدید در استان آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقای شرکت ها
مقاله میانگین اشتغال در صنعت
مقاله میانگین سرمایه گذاری در صنعت
مقاله تابع هازارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاری غفار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر دو متغیر میانگین اشتغال در صنعت و میانگین سرمایه گذاری در صنعت بر بقای شرکت های تولیدی در استان آذربایجان شرقی ارزیابی شده است. برای جمع آوری داده ها از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل نیمه پارامتریک رگرسیون کوکس استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین میانگین سرمایه گذاری در صنعت و بقای شرکت های ایجاد شده در آن صنعت، رابطه معنی دار و منفی وجود دارد ولی میانگین اشتغال در صنعت بر نرخ بقای این شرکت ها تاثیر معنی داری ندارد.