مقاله بررسی اثرات لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم لانگوم بر روی شاخص های خونی موش های ماده BALB/c آلوده به سالمونلا تیفی موریوم ATCC14028 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم لانگوم بر روی شاخص های خونی موش های ماده BALB/c آلوده به سالمونلا تیفی موریوم ATCC14028
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله سالمونلا تیفی موریوم
مقاله BALB/c
مقاله لاکتوباسیلوس
مقاله بیفیدوباکتریوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی پور زینب
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروبیوتیک ها، میکروارگانیسم های زنده ای هستند که مصرف آن به میزان کافی سبب افزایش سطح سلامت مصرف کننده شده و در درمان و برطرف نمودن عفونت های گوارشی در انسان و حیوانات با عامل سالمونلا تیفی موریوم استفاده می گردد. به همین لحاظ هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر مخلوط پروبیوتیکی در پیش گیری و درمان موش های ماده BALB/c آلوده به سالمونلا تیفی موریوم ۱۴۰۲۸ ATCC و بررسی اثرات این مواد بر روی شاخص های خونی و سطح کلسترول سرم خون موش های آلوده است. در این تحقیق ۱۸ سر موش ماده BALB/c 8-6 هفته ای به سه گروه شش تایی تجربی، کنترل و شم تقسیم بندی گردیدند. پس از ۳۵روز پیش تیمار با مخلوط پروبیوتیکی (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم لانگوم) برای گروه تجربی و نرمال سالین برای گروه شم، به صورت خوراکی یک میلی لیتر سوسپانسیون باکتری (۱۰۳ CFU/ml) به صورت صفاقی به موش ها تزریق گردید. پس از طی دوره پیش تیمار از موش ها جهت آزمایش های شاخص خونی، خون گیری وپس از تشریح موش و بر داشتن طحال، هموژنیزاسیون طحال انجام و تعداد باکتری ها سنجیده شد. بر طبق نتایج به دست آمده مخلوط پروبیوتیکی موجب کاهش تعداد سالمونلا تیفی موریوم، اندیکس طحالی و کبدی، کاهش وزن کبد و طحال و افزایش تعداد لنفوسیت های خون گردید.