مقاله بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی: تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصاد سنجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۳۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی: تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصاد سنجی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله آمادگی الکترونیکی
مقاله تجارت الکترونیک
مقاله رشد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلیحی پیربستی نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی فر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل موثر در اقتصاد نوین می باشد. هدف کلی این تحقیق، بررسی اثرات فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی است. کشورهای مورد بررسی در این پژوهش دو گروه کشورها، شامل کشورهای صنعتی گروه هشت و کشورهای منتخب خاورمیانه و روش مورد استفاده از داده های تابلویی و سیستم دینامیکی می باشد.
همچنین در این مطالعه، مقایسه ای میان زیر ساخت های فاوا و آمادگی ایجاد شده بواسطه این امر، صورت گرفته؛ بدین منظور کشورهایی که میزان هزینه فاوا به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی آنها، با کشور ایران تفاوت چندانی نداشتند به صورت گروه مرجع انتخاب شدند.
از جمله مهمترین نتایج برخاسته این است که با توجه به شکاف کم هزینه های فاوا میان ایران با سایر کشورها، شکاف میان آمادگی الکترونیکی ایران با این کشورها بسیار مشهود است که این امر نشان می دهد که با وجود هزینه های مشابه در زیر ساخت ها، ایران از این منابع به خوبی استفاده ننموده و این امکانات را به صورت بالفعل در نیاورده است. از نتایج دیگر آن که متغیرهای فاوا و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.