مقاله بررسی اثرات عصاره آبی برگ گونه ای از گیاه بومادران بر ترمیم نورون های آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۶ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات عصاره آبی برگ گونه ای از گیاه بومادران بر ترمیم نورون های آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بومادران
مقاله ترمیم
مقاله عصب سیاتیک
مقاله نورون حرکتی آلفا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانزاده محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: طهرانی پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط زاده جینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بدنبال آسیب اعصاب محیطی، مواد آزاد شده در اثر ضایعه، به سمت جسم سلولی نورون ها در سیستم عصبی مرکزی برگشته و منجر به آپوپتوز می شوند. از آنجا که گیاه بومادران دارای اثرات ضد التهابی است، احتمال می رود از شدت ضایعه بکاهد. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺛﺮﺍﺕ حفاظت نورونی ﻋﺼﺎﺭﻩ آبی ﺑﺮگ گونه ای از گیاه بومادران (Achillea biebersteinii) ﺑﺮ ﻧﻮﺭﻭﻥ ﻫﺎﻯ حرکتی ﺁﻟﻔﺎﻯ ﺷﺎﺥ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻧﺨﺎﻉ ﭘﺲ ﺍز ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮﻥ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎتیک ﺩﺭ موش صحرایی نر بود.
روش بررسی: در این پژوهش تجربی، ۳۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه های شاهد، کمپرسیون و تیمار کمپرسیون همراه با دوزهای ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. عصب سیاتیک با استفاده از قیچی قفل دار به مدت ۶۰ ثانیه در معرض کمپرسیون قرار گرفت. تزریق عصاره بصورت درون صفاقی طی هفته های اول و دوم پس از کمپرسیون در دوزهای فوق صورت گرفت. پس از ۲۸ روز از زمان کمپرسیون، موش ها تحت روش پرفیوژن، مورد نمونه برداری از نخاع ناحیه کمری قرار گرفتند. مراحل پاساژ بافتی، برش و رنگ آمیزی و دانسیته نورونی با روش دایسکتور صورت پذیرفت. آنالیز آماری با استفاده از آزمون های ANOVA و t-test در نرم افزار minitab انجام شد.
یافته ها: بر اساس یافته ها دانسیته آلفاموتونورون ها در گروه کمپرسیون نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد (P=0.001) و در گروه های تیمار ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه کمپرسیون افزایش معنی دار داشت (P<0.01).
نتیجه گیری: عصاره آبی برگ این گونه از گیاهان بومادران احتمالا بدلیل فاکتورهای رشد و ترمیمی دارای اثرات ترمیمی بر روی آلفاموتوئورون های نخاع پس از آسیب بوده و دوز ۷۵ mg/kg بیشترین اثرات را در جلوگیری از شدت دژنراسیون دارد.