مقاله بررسی اثرات ضد قارچی چند اسانس گیاهی در رشد قارچ عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در شرایط آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ضد قارچی چند اسانس گیاهی در رشد قارچ عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در شرایط آزمایشگاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس گیاهی
مقاله پوسیدگی سفید ساقه کلزا
مقاله رازیانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از اسانس های گیاهی به عنوان عوامل ضدمیکروبی در چند سال اخیر افزایش افته است. در این بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس های نعناع (Mentha piperita)، رازیانه (Foeniculum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) روی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در شرایط آزمایشگاه به روش اختلاط اسانس با محیط کشت PDA در ۵ غلظت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که اسانس نعناع تاثیر کافی بر روی رشد میسلیوم قارچ نداشت به گونه ای که با شاهد در سطح ک درصد اختلاف معنی داری را نشان نداد. اسانس رازیانه موثرترین اثر بازدارندگی روی رشد قارچ Sclerotinia sclerotiorum را داشت، چنانکه حداقل غلظت بازدارندگی اسانس رازیانه ۱۵۰ میکرولیتر در لیتر بود. در ضمن با افزایش غلظت اسانس آویشن میانگین قطر پرگنه قارچ کاهش افت. نتایج این پژوهش نشان می دهد اسانس رازیانه می تواند به عنوان قارچکش طبیعی جهت کنترل بیمارگر S. sclerotiorum مورد استفاده قرار گیرد و هم چنین مشخص شد که افزایش غلظت اسانس و نوع اسانس می تواند تاثیر متفاوتی بر این بیمارگر داشته باشد.