مقاله بررسی اثرات ضد قارچی رازیانه، بومادران، مرزه، دارچین و آرتیمیزیا بر علیه ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۰ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ضد قارچی رازیانه، بومادران، مرزه، دارچین و آرتیمیزیا بر علیه ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت ضد قارچی
مقاله ITSrDNA
مقاله گیاهان دارویی
مقاله ساپرولگنیا پارازیتیکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزبخش فرید
جناب آقای / سرکار خانم: افسریان سیدمحمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنگی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: بدلی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ساپرولگنیوز از مهم ترین بیماری های قارچی آبزیان است که خسارات شدیدی را در مراحل مختلف رشد آبزیان، به صنعت آبزی پروری وارد می سازد و توسط قارچ آبزی ساپرولگنیا پارازیتیکا ایجاد می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد قارچی عصاره متانولی گیاهان رازیانه، بومادران، مرزه و دارچین و اسانس گیاه آرتیمیزیا برعلیه قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا در مقایسه با فرمالین انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، ساپرولگنیا پارازیتیکا از آب خروجی سالن پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان جداسازی و خالص شد. پس از شناسایی فنوتیپیکی، ابتدا DNA ژنومی استخراج و ناحیه ژنی ITS rDNA توسط آغازگرهای ITS1 و ITS4 تکثیر و تعیین توالی گردید. اثرات ضد قارچی گیاهان دارویی ذکر شده با روش میکرودایلوشن براث بررسی و با فرمالین مقایسه شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تعیین توالی، گونه پارازیتیکا از جنس ساپرولگنیا را تایید نمود. در روش میکرودایلوشن براث اسانس گیاه آرتیمیزیا باعث مهار رشد ساپرولگنیا پارازیتیکا شد(حداقل غلظت مهار کنندگی معادل ۱۲۸ میکروگرم بر میلی لیتر). هرچند که با غلظت تعیین شده توان مهاری از خود نشان نداد (حداقل غلظت مهاری مساوی یا بیش از ۲۰۴۸ میکرگرم بر میلی لیتر). عصاره متانولی بقیه گیاهان در غلظت تعیین شده هیچ گونه اثر مستقیمی بر این قارچ نشان ندادند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، در مطالعه حاضر می توان اسانس گیاه آرتیمیزیا را جزء گیاهان دارای اثرات ضد قارچی قوی طبقه بندی نمود که نسبت به فرمالین اثر قوی تری را نشان داد. لذا با تحقیقات بیشتر بر ترکیبات اسانس گیاهان و با خالص سازی و کشف مکانیسم اثر آن و بهینه سازی روش های استخراج مواد موثره می توان به نتایج مشابهی مانند داروهای شیمیایی که اثرات جانبی بسیار بدی را دارند رسید.