مقاله بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس گیاه درمنه کرمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس گیاه درمنه کرمانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله اثرات ضد باکتریایی
مقاله اثرات ضد قارچی
مقاله درمنه کرمانی
مقاله روش رقت آگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلی امین
جناب آقای / سرکار خانم: پوررمضانی هراتی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسانس های گیاهی در صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارند و دارای خواص ضدمیکروبی بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها می باشند. گیاه درمنه کرمانی از ارتفاعات ۱۸۰۰ تا ۲۰۰ متری منطقه فاریاب در آذرماه ۱۳۹۰ جمع آوری شد. اسانس این گیاه با بازده درصد ۱٫۷۶ به روش تقطیر با آب استخراج شد. اسانس حاصل با استفاده از دستگاه GC-MS مورد تجزیه قرار گرفت و ۴۱ ترکیب در آن شناسایی شد که عمده ترین آن ها شامل: ۱ و ۸- سینئول (۲۶٫۹۳ درصد)، کامفور (۱۶٫۹۷ درصد)، آلفا-توجون (۷٫۵۲ درصد)، برنئول (۷٫۴۷ درصد) و آلفا-ترپینئول (۵٫۷۷ درصد) بودند. اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی این اسانس با تعیین حداقل غلظت مهاری به روش رقت آگار بررسی گردید و حداقل غلظت مهاری برای استافیلوکوکوس آرئوس (۴ mg/ml)، سالمونلا تیفی (۳۲ mg/ml)، ایسچرچیا کولی (۳۲ mg/ml)، کاندیدا آلبیکانس (۸ mg/ml) و آسپرجیلوس نیجر (۴ mg/ml) بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اسانس این گیاه با دارا بودن درصد بالای ترکیبات ترپنوئیدی اکسیژنه (درصد ۷۰٫۶۰) می تواند خواص ضدمیکروبی از خود نشان دهد که نتایج مطالعه ضد باکتریایی و ضد قارچی نیز این نتایج را تایید نمود.