مقاله بررسی اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی جلبک دریایی (Gracilaria arcuata)از سواحل چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی جلبک دریایی (Gracilaria arcuata)از سواحل چابهار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Gracilaria arcuata
مقاله ضدباکتریایی
مقاله ضدقارچی
مقاله عصاره
مقاله چابهار
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قرایی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون سویه های مقاوم به دارو در میان انواع میکروارگانیسم ها، یافتن ترکیبات ضدمیکروبی و ضدقارچی از مواد طبیعی که قطعا اثرات جانبی کمتری دارد، از دیرباز مورد توجه محققین بوده است، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی و ضدقارچی عصاره اتانولی جلبک قرمز (Gracilaria arcuata) ازسواحل چابهار انجام شد.
روش بررسی: پس از نمونه برداری عصاره اتانولی جلبک قرمز گراسیلاریا آرکوآتا، خاصیت ضدمیکروبی و ضد قارچی آن بر روی ۵ سویه باکتری Proteus vulgari، Vibrio cholera، Escherchia coli، Staphylococcus aureus،monocytogene Listeria و یک گونه قارچ Aspergillus flavus مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با آنتی بیوتیک های استاندارد مقایسه گردید. جهت مقایسه بین گروه ها از روش آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و برای بررسی اختلاف بین میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد.
یافته ها: باکتری V. cholera بیشترین حساسیت را با قطر هاله عدم رشد ۱۱٫۲۵±۰٫۳۵ نسبت به جلبک قرمز دریایی از خود نشان داد، به طوری که نسبت به آنتی بیوتیک تجاری نئومایسین، اختلاف آماری معنی داری داشت (p<0.05). باکتری E. coli نیز بیشترین مقاومت را نسبت به عصاره اتانولی جلبک این آزمون از خود نشان داد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، جلبک قرمز (Gracilaria arcuata) از سواحل چابهار دارای خواص ضدباکتریایی و ضد قارچی بالایی است.