مقاله بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره تازه سیر (Allium sativum) و پیاز (Allium cepa) در ساختار فیلم ژلاتینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره تازه سیر (Allium sativum) و پیاز (Allium cepa) در ساختار فیلم ژلاتینی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیلم ژلاتینی
مقاله عصاره سیر (آلیوم ساتیووم)
مقاله عصاره پیاز (آلیوم سپا)
مقاله اشرشیاکلی
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیدار زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، اثرات ضدباکتریایی فیلم ژلاتینی حاوی عصاره های تازه سیر و پیاز در مقابل اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس، بررسی گردید. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره های تازه سیر و پیاز در برابر اشرشیاکلی به ترتیب ۲ و ۶ و در برابر استافیلوکوکوس اورئوس ۴ میلی لیتر در ۱۰ ml تعیین گردید. ویژگی های ضدباکتریایی فیلم ژلاتینی حاوی هر یک از عصاره ها به میزان ۶، ۴، 2 و ۸ میلی لیتر در ۱۰ میلی لیتر ژلاتین مورد بررسی قرار گرفت. فیلم ژلاتینی، حاوی ۸ میلی لیتر عصاره سیر، بیش ترین اثر ضدباکتریایی در برابر اشرشیاکلی را نشان داد (منطقه بازدارندگی ۲۵٫۵ میلی متر). عصاره پیاز در غلظت های ۶ و ۸ میلی لیتر تنها بر روی استافیلوکوکوس اورئوس اثر بازدارندگی نشان داد. در فیلم ژلاتینی، عصاره سیر بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و عصاره پیاز بر روی اشرشیاکلی هیچ اثر بازدارندگی نداشتند.