مقاله بررسی اثرات سیاست انقلاب سبز بر عملکرد محصولات کشاورزی در استان گیلان با استفاده از روش GMM (مطالعه موردی محصول برنج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم اقتصادی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سیاست انقلاب سبز بر عملکرد محصولات کشاورزی در استان گیلان با استفاده از روش GMM (مطالعه موردی محصول برنج)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب سبز
مقاله عملکرد
مقاله بهره وری
مقاله بذرپرمحصول
مقاله مکانیزاسیون
مقاله تابع تولید کاب-داگلاس
مقاله GMM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فریدکیان ساعده
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزی گشتی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر، تلاشی برای تخمین تابع تولید برنج پر محصول در استان گیلان می باشد. بدین منظور، اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید برنج پر محصول، مکانیزاسیون، میزان بذر اصلاح شده، میزان آبیاری، میزان کود و همچنین میزان سم مصرفی این استان، طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ جمع آوری شده است و پس از تخمین الگو به روش سری زمانی و از طریق تابع تولید کاب – داگلاس، طبق هدف تحقیق که شناسایی اثر عواملی چون مکانیزاسیون کشاورزی، کود، سموم و استفاده از بذرهای اصلاح شده، بر اجرای انقلاب سبز در استان گیلان است، متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری بر تولید و در نهایت عملکرد برنج پرمحصول داشته اند، مشخص شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییر در به کارگیری ماشین آلات و تکنولوژی مدرن، بذر اصلاح شده، کود، آفت کش ها و سموم، در اجرای انقلاب سبز در ایران موثر است. چرا که همانگونه که در الگوی تخمینی مشخص شده است، با افزایش یک درصد بذر اصلاح شده تولید برنج پرمحصول ۲٫۶۹ % افزایش می یابد و همچنین با افزایش یک درصدی آبیاری نیز تولید این نوع برنج ۲٫۲۹ % افزایش می یابد که البته در مورد هر دو متغیر ذکر شده، فرض ثبات سایر شرایط باید در نظر گرفته شود. با افزایش یک درصد نسبت سطح مکانیزاسیون به کل سطح زیر کشت در مرحله برداشت و با عدم تغییر سایر متغیرها و شرایط، تولید این نوع برنج ۳٫۱۱ % کاهش می یابد که این موضوع به دلیل استفاده از ماشین آلات مختص سایر محصولات کشاورزی مانند گندم در شالیزارهای برنج در مرحله برداشت می باشد که باعث کاهش عملکرد این محصول گردیده است. همانطور که از نتایج تحقیق مشخص است، بیشترین کشش مربوط به متغیر بذر اصلاح شده می باشد و بیشترین اثر منفی مربوط به متغیر مکانیزاسیون در مرحله برداشت است.