مقاله بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه زغال اخته بر سلول های سرطانی و CHO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه زغال اخته بر سلول های سرطانی و CHO
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش MTT
مقاله زغال اخته
مقاله خطوط سلولی سرطانی
مقاله IC50
مقاله سمیت سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فاطره
جناب آقای / سرکار خانم: شکرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاری طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان می باشد. امروزه تعداد زیادی از داروهای مدرن مورد استفاده در درمان سرطان، بر اساس استفاده آن ها در طب سنتی از منابع طبیعی جداسازی یا مشتق شده اند.گیاه زغال اخته (Cornus mas L) از خانواده Cornaceae کاربردهای دارویی متعددی جهت درمان طیف وسیعی از بیماری ها از جمله سرطان دارد. در این مطالعه اثرات سایتوتوکسیک عصاره میوه نارس و رسیده گیاه زغال اخته بر رده سلول های سرطانی و نرمال مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: عصاره هیدروالکلی میوه نارس و رسیده به روش سوکسله تهیه شد. فعالیت ضد سرطانی در غلظت های متفاوت عصاره (۲۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و ۰ میکروگرم در میلی لیتر) روی سه رده سلولی MCF7 (سرطان سینه)، HepG2 (سرطان کبد) و CHO (نرمال تخمدان هم ستر) با روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار ۱۶SPSS انجام شد. مقایسه های متعدد بین بیش از دو گروه توسط آنالیز واریانسیک طرفه ANOVA و به دنبال آن تست توکی انجام شد. مقدار P کم تر از p<0.5 برای تعیین سطح معنی دار بودن بین گروه ها در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر مهار وابسته به دوز و زمان و هم چنین تفاوت های معنی دار بین میزان (half maximal inhibitory concentration) میوه نارس و رسیده در همه خطوط سلولی بود (p<0.05). هم چنین میزان IC50 میوه نارس و رسیده سلول های نرمال نیز نسبت به سلول های سرطانی تفاوت معنی داری را نشان داد (p<0.05). اگرچه سیتوتوکسیسیته میوه نارس نسبت به رسیده بیش تر است.
استنتاج: این مطالعه نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی میوه Cornus mas L (نارس و رسیده)، تاثیر سیتوتوکسیک قابل توجهی، روی سلول های سرطانی و نرمال دارد و باید بررسی های بیش تری جهت یافتن ترکیبات موثر موجود در عصاره میوه گیاه صورت گیرد تا گامی در جهت یافتن و طراحی داروهای جدید و موثر در درمان سرطان باشد.