مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهای رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهای رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذره آهن
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله فاکتورهای رشد
مقاله تغذیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شایان
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی اسلامی هومن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرد سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پلنگی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقیت در تمامی سیستم های پرورش ماهی نیازمند تغذیه مطلوب به منظور رشد مناسب، حفظ سلامت و افزایش مقاومت در برابر عوامل نامناسب محیطی نظیر انواع استرس ها و بیماری ها می باشد. به طوریکه وجود مکمل های ویتامینی و معدنی برای بهبود رشد و سلامت بیشتر ماهیان به جیره های غذایی اضافه می گردند. نقش های مختلفی در رابطه با ترکیبات غذایی بیان شده است که از آن جمله می توان به سوخت و ساز بهتر غذا، افزایش سختی ومقاومت استخوان ها، تبادلات یونی و تعادل بهتر اسمزی اشاره نمود. آهن از جمله عناصر ضروری برای ماهی و سایر موجودات عالی است که در همه سلول های موجودات زنده وجود دارد و نقشی کلیدی در تغذیه و متابولیسم آنها بازی می کند. این تحقیق به بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) به عنوان شکل جدیدی از ترکیب آهن بر برخی شاخص های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرداخته است. طی این تحقیق، تعداد ۳۹۶ عدد بچه ماهی قزل آلا از نژاد فرانسوی (Aqualand) تهیه و پس از سازگاری با محیط مزرعه با استفاده از غذای پایه (تیمار شاهد) در سه نوبت به مدت چهار روز تا حد سیری غذادهی شدند، سپس شش تیمار که با اضافه نمودن ۰، ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰ میلی گرم نانو ذره آهن به شکل یون آزاد و ۶۰ میلی گرم سولفات آهن به هر کیلو گرم از غذای پایه تهیه شده بود، به مدت هشت هفته تغذیه شدند. تاثیر آهن بر رشد ماهیان بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از نانو ذره آهن خنثی در سطح ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم غذای خشک، سبب افزایش عملکرد رشد و تغذیه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی می گردد.