مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف شدت نور بر پارامترهای تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات سطوح مختلف شدت نور بر پارامترهای تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتمیا
مقاله تخم گشایی
مقاله سیست
مقاله نور
مقاله تیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عبدالغفار
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی نیک عارف
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی آبادی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدموسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل مهم و موثر در ارزیابی سیست آرتمیا، پارامترهای مربوط به تخم گشایی آنها بوده که در این بین عوامل مختلفی مانند درجه حرارت، شوری، میزان اکسیژن محلول، PH، نور، تراکم سیست آرتمیا و همچنین مصرف بالای برق در کارگاه های تکثیر میگو و ماهی جهت تخم گشایی سیست آرتمیا اهمیت دارند. در این مطالعه اثرات شدت های مختلف نوری بر پارامترهای درصد، کارایی و همزمانی تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه تخم گشایی سیست آرتمیای ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات تخم گشایی و برداشت سیست در دو مرحله مجزا صورت گرفت. نتایج آزمایشات مرحله اول نشان داد که بیشترین و کمترین میزان درصد تخم گشایی به ترتیب در شدت های نوری ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰ لوکس دیده شد. شدت های نوری صفر و تاریکی کامل نیز تقریبا ۸۹ درصد تخم گشایی دیده شد. اختلاف معنی داری از نظر درصد تخم گشایی دیده نشد.سیست آرتمیای دریاچه ارومیه قابلیت تخم گشایی در شدت های مختلف نوری را داشته ولی بهترین نتایج در تیمارهای با شدت های نوری بین ۲۰۰۰-۳۰۰۰ لوکس نشان داد. کارایی بالایی در سیستم های نگهداری شده در شدت های نوری پایین مشاهده شد. همزمانی تخم گشایی در تیمارهای مختلف نیز اختلاف فاحشی از خود نشان نداد. در شدت نوری صفر لوکس بدترین مقدار همزمانی تخم گشایی مشاهده شد. لذا بهتر است که سیست ها بعد از هیدراتاسیون اولیه در شدت نوری ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ لوکس قرار گیرند. با این وجود نتایج نسبتا قابل قبولی در شدت نوری صفر لوکس مشاهده شده که این موضوع از نظر صرفه جویی در مصرف برق در کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی و میگو نهایت اهمیت را در فصل طولانی دوره تکثیر دارد. با این وجود، بهترین شدت نور جهت دستیابی به بالاترین درصد، کارایی و همزمانی تخم گشایی در محدوده بین ۲۰۰۰-۳۰۰۰ لوکس عنوان می گردد.