مقاله بررسی اثرات زهر زنبورعسل و ویتامین D3 بر سلول های بنیادی مزانشیمی بندناف و تمایز به سمت استئوبلاست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۶۹ تا ۵۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات زهر زنبورعسل و ویتامین D3 بر سلول های بنیادی مزانشیمی بندناف و تمایز به سمت استئوبلاست
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی مزانشیمی
مقاله زهر زنبور عسل
مقاله ویتامین D3
مقاله استئوبلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نظری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بند ناف از مهم ترین منابع سلول های بنیادی مزانشیمی است. این سلول ها در صورتی که تحت شرایط خاص قرار گیرند، توان تمایز به بافت های مختلف را دارند. در پژوهش های گذشته اثر تمایزی ویتامین D3 بر روی سلول های بنیادی استخوان اثبات شده است. هم چنین نشان داده شده است که زهر زنبور (BV) سبب تمایز سلول های سرطانی می گردد. در بررسی حاضر اثر تمایزی BV و ویتامین D3 بر روی سلول های بنیادی بند ناف استئوبلاست بررسی شد. برای انجام این تحقیق بافت های بند ناف حاصل از ۱۲-۱۰ جنین موش پس از هضم آنزیمی در محیط DMEM کشت داده شدند. برای اثبات بنیادی بودن این سلول ها فاکتور OCT4 جنینی و برای اثبات مزانشیمی بودن آن ها حضور مارکرهای سطحی CD29،CD44 و CD73 به روش فلوسیتومتری بررسی شد. نتایج بیان بالای فاکتور های فوق را در این سلول ها نشان داد. پس از پاساژ دوم، برای بررسی تمایز، سلول ها با غلظت های مختلف BV، ویتامین D3 و هم افزایی این دو ترکیب به مدت ۲۱ روز تیمار شدند. در ابتدا برای به دست آوردن دوزهای مناسب BV، اثرات کشندگی آن بر سلول ها با روش MTT بررسی شد و مشخص شد که BV در غلضت های بیش تر از ۶mg/ml موجب مهار رشد سلول های مزانشیمی می گردد. سپس سطح کلسیم سلول ها توسط رنگ آمیزی آلیزارین رد بررسی شد. علاوه بر این میزان آلکالین فسفاتاز به عنوان یک مارکر استخوانی اندازه گیری شد. با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد و تست آلکالین فسفاتاز اثبات شد که BV با غلظت های غیرسمی۲mg/ml ، ۴mg/ml و ۶mg/ml موجب تمایز اندکی در سلول های بنیادی بند ناف به سمت استخوان موجب می شود. در صورتی که استفاده توام BV با ویتامین D3 موجب افزایش قدرت تمایزی این ویتامین می گردد. در نتیجه، پیشنهاد می شود سلول های بنیادی بند ناف در صورتی که تحت تیمار هم زمانBV و ویتامین D3 قرار بگیرند توانایی تمایز به سمت سلول های استخوان ساز را داشته و در نتیجه می توانند در سلول درمانی کاربرد داشته باشند.