مقاله بررسی اثرات زبری بستر در سرعت انتشار امواج ناشی از شکست سد در یک مدل هیدرولیکی شیب دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات زبری بستر در سرعت انتشار امواج ناشی از شکست سد در یک مدل هیدرولیکی شیب دار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکست سد
مقاله روش مشخصه
مقاله زبری بستر
مقاله پیشانی موج مثبت
مقاله پیشانی موج منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: رنجینه خجسته عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکست سدها در اثر وقوع زلزله، بمباران، پدیده رگاب، روگذری جریان و یا وجود اشتباه در طراحی و اجرای پروژه محتمل بوده و می تواند خسارات جانی و مالی فراوانی در پایین دست آنها ایجاد نماید. دانستن سرعت انتشار امواج ناشی از شکست سد و اثرات زبری بستر در تغییرات کمی و کیفی گسترش سیلاب در پایاب سدها از اهمیت ویژه ای در هیدرولیک جریان های با سطح آزاد برخوردار است. در این مقاله اثرات زبری بستر پایاب یک سد در سرعت انتشارامواج ناشی از شکست سد از دیدگاه تئوری با اعمال روش مشخصه به شکل بی بعد به کمک کامپیوتر تحلیل و با داده های موجود در ادبیات فنی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. بررسی اثرات زبری بستر بر سرعت انتشار امواج حاصل از شکست سد نشان می دهد که با افزایش زبری بستر سرعت پیشانی امواج مثبت و خشک کننده بطور محسوسی کاهش می یابد. همچنین ملاحظه می شود که موج خشک کننده از یک سو با تاخیر زمانی نسبت به موج مثبت منتشر شده و از سوی دیگر سرعت آن به مراتب کمتر از سرعت پیشانی موج مثبت می باشد.