مقاله بررسی اثرات ذرات تقویت کننده اکسیدآهن (Fe3O4) بر رفتار مکانیکی و مغناطیسی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال تجمعی نورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات ذرات تقویت کننده اکسیدآهن (Fe3O4) بر رفتار مکانیکی و مغناطیسی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال تجمعی نورد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصال نورد تجمعی
مقاله کامپوزیت لایه ای
مقاله خواص مکانیکی
مقاله خواص مغناطیسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مشکسار محمدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجد سیدمجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش تغییر شکل شدید پلاستیک (Severe Plastic Deformation) روشی است که برای تولید پیوسته مواد میکرو و نانوساختار استفاده می شود. از بین روشهای SPD روش نورد تجمعی (ARB) به عنوان یکی از مهمترین روشها برای تولید مواد با استحکام بالا مطرح می باشد. در پژوهش حاضر از فرآیند اتصال نورد تجمعی به منظور تولید کامپوزیت لایه ای Cu/Fe3O4 با نسبت های مختلف ۱ %و ۲% وزنی از میکرو ذرات Fe3O4 و ورق های مس خالص تجاری استفاده شد. پس از پنج سیکل فرایند ARB توزیع مناسبی از ذرات تقویت کننده اکسیدآهن در زمینه ریز ساختار مس به دست آمد. خواص مکانیکی (سختی و استحکام کششی) و مغناطیسی (اشباع، پایداری و پسماند مغناطیسی) این کامپوزیت طی مراحل مختلف فرایند ARB مورد مطالعه قرار گرفت که ایجاد حالت کامپوزیت لایه ای ریز ساختار، سبب بهبود خواص مکانیکی شامل (سختی واستحکام کششی) در مس گردید. همچنین تاثیر حضور ذرات تقویت کننده اکسید آهن (مگنتیت) درافزایش خاصیت مغناطیسی درمراحل مختلف با دستگاه مغناطیس سنج VSM مورد بررسی قرار گرفت.