مقاله بررسی اثرات دگر آسیبی زعفران بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز گچ دوست (Gipsophylla pilosa) و شلمبیک (Rapistrum rugosum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات دگر آسیبی زعفران بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز گچ دوست (Gipsophylla pilosa) و شلمبیک (Rapistrum rugosum)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه زعفران
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله عصاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: علیمرادی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی کندری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سیاهمرگویی آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر دگر آسیبی عصاره اندام های مختلف زعفران بر جوانه زنی گونه های علف هرز شامل شلمبیک و گچ دوست، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برای هر یک از گیاهان مورد نظر اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل عصاره اندام های بنه و برگ گیاه زعفران در پنج سطح (صفر ,۱٫۵, ۱, ۰٫۵ و ۲ درصد) بود. نتایج نشان داد که رابطه همبستگی بین سطوح مختلف غلظت و درصد و سرعت جوانه زنی گیاهان از نظر آماری منفی و معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره زعفران، درصد و سرعت جوانه زنی شلمبیک و گچ دوست روند کاهشی نشان داد. در مقایسه دو اندام بنه و برگ زعفران، اثرات دگر آسیبی برگ بیشتر از بنه بود، به طوری که در گیاه شلمبیک درصد جوانه زنی در نمونه شاهد (آب مقطر) ۱۰۰ درصد بوده و در تیمار ۲ درصد عصاره بنه و برگ به ترتیب به ۹۲ و ۴۷ درصد رسید. در گیاه گچ دوست نیز درصد جوانه زنی در تیمارهای ۲ درصد بنه برابر نمونه شاهد و معادل ۸۸ درصد و در تیمار ۲ درصد برگ ۵٫۳۳ درصد بود. همچنین با افزایش غلظت عصاره زعفران، طول ریشه چه و ساقه چه در گیاهان مورد بررسی کاهش یافت.