مقاله بررسی اثرات دو گانه محیط نهادی بر رشد اقتصادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات دو گانه محیط نهادی بر رشد اقتصادی
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط نهادی
مقاله کیفیت نهاد
مقاله رشد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف آزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محیط نهادی، یکی از مهم ترین عناصر چارچوب نهادی- ساختاری است که یک سیستم اقتصادی را شکل می دهد. محیط نهادی، مجموعه ای متشکل از نهادها می باشد. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک جامعه هستند و محیط نهادی به نحوه ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره دارد. یک سیستم اقتصادی بر مبنای یک محیط نهادی تشکیل می شود و استمرار می یابد. در واقع محیط نهادی، قواعد بازی را هم برای سازوکار دولت و هم برای سازوکار بازار فراهم می آورد و به علاوه ساختار روابط میان دولت و بازار را در سیستم اقتصادی تعیین می کند. این مطالعه از رویکرد اقتصاد نهادگرا کمک گرفته و جهت بررسی عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب از معیار اخیرا توسعه یافته کیفیت نهاد (IQ)، استفاده نموده است و این نتیجه حاصل شده است که محیط نهادی در صورت عملکرد مورد انتظار، دارای اثرات مثبت دو گانه (مستقیم و غیر مستقیم) بر عملکرد اقتصادی است. بدین معنی که محیط نهادی هم از طریق بهره وری و هم از طریق بهبود در شرایط تشکیل سرمایه بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیرات در کشورهای با کیفیت نهاد مختلف، متفاوت است.