مقاله بررسی اثرات داروی دیازوکساید بر دهلیز مجزای موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۶۷ تا ۴۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات داروی دیازوکساید بر دهلیز مجزای موش صحرایی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیازوکساید
مقاله کانال پتاسیم
مقاله دهلیز مجزا
مقاله قدرت انقباضی قلب
مقاله ضربان قلب
مقاله آریتمی قلبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکویی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی طرودی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: استادهادی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: رحمنی آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاریان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پذیرفته شده است که بازکننده های انتخابی کانال های پتاسیم وابسته به آدنوزین تری فسفات (KATP) نقش موثری در درمان بعضی از بیماری های قلبی- عروقی دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر داروی دیازوکساید به عنوان یک بازکننده قوی کانال های پتاسیم وابسته به ATP بر دهلیز مجزای موش صحرایی و حصول دستاوردهایی کاربردی تر و دقیق تر از دیازوکساید در زمینه درمان بیماری های قلبی- عروقی به ویژه بیماری های مرتبط با دهلیز از جمله آریتمی دهلیزی بود.
روش بررسی: در این مطالعه از ۴۸ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار (Wistar) استفاده گردید. پس از بیهوش کردن حیوانات، دهلیز را جدا کرده و با ثبت توسط دستگاه فیزیوگراف، اثر مستقیم داروی دیازوکساید بر ضربان و قدرت انقباضی دهلیز مجزای موش صحرایی را در زمان های پنج، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه بعد از اضافه کردن دیازوکساید با غلظت های 2-100mg/ml مورد بررسی قرار دادیم.
یافته ها: دیازوکساید در غلظت های
۲-۱۰۰mg/ml منجر به کاهش ضربان انقباضی دهلیز از هفت تا ۴۹ درصد (وابسته به غلظت دارو) گردید (P£۰٫۰۰۱)، درحالی که این تغییرات کاهشی برای نیروی انقباضی از ۱٫۵ تا ۶۷ درصد (وابسته به غلظت دارو) بود (P£۰٫۰۰۱).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که دیازوکساید بر عملکرد قلبی اثر وابسته به غلظت مستقیمی دارد و منجر به کاهش ضربان و نیروی انقباضی قلب می گردد. به نظر می رسد این اثر در زمینه فعال کردن کانال های پتاسیم وابسته به ATP میتوکندریایی و یا سارکولمایی باشد. هم چنین ممکن است این دارو اثرات ضد آریتمی داشته باشد.